Με την πάροδο του χρόνου, η γυναικεία γονιμότητα μειώνεται σημαντικά εξαιτίας της γήρανσης των ωοθηκών, με συνέπεια η πιθανότητα επίτευξης φυσιολογικής εγκυμοσύνης και η απόκτηση ενός υγιούς παιδιού να ελαττώνεται σημαντικά.

Μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της γονιμότητας αποτελεί η μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων, γνωστή ως “υαλοποίηση” (vitrification). Είναι μία σχετικά απλή μέθοδος κατάψυξης η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένο και πολύπλοκο μηχανισμό. Τα ανθρώπινα ωάρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια είναι πολύ ευαίσθητα στις διαδικασίες ψύξης. Οι συμβατικές μέθοδοι κατάψυξης δεν έχουν πάντα επιτυχές αποτέλεσμα καθώς επιτρέπουν το σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων, με αποτέλεσμα να προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στα ωάρια ή στα έμβρυα. Η διαρκής έρευνα αλλά και η εξέλιξη των μεθόδων κατάψυξης, κατέληξαν σήμερα στην αρτιότερη μέθοδο της υαλοποίησης, με την οποία επιτυγχάνεται η κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων, με τα υψηλότερα μέχρι σήμερα ποσοστά επιβίωσης που φτάνουν το 90%.

Η διαδικασία
Η διαδικασία της υαλοποίησης περιλαμβάνει αρχικά την τοποθέτηση των ωαρίων και εμβρύων σε μικρό όγκο κατάλληλου αντιψυκτικού διαλύματος για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια την ψύξη τους με πολύ γρήγορο ρυθμό, ώστε να μειωθεί σημαντικά η πιθανότητα δημιουργίας κρυστάλλων. Με αυτή τη μέθοδο το νερό στο εσωτερικό των κυττάρων παγώνει αυτόματα και δεν υπάρχει χρόνος για το σχηματισμό κρυστάλλων. Μετά την υαλοποίηση τα ωάρια και τα έμβρυα φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου μέχρι τη στιγμή που θα αποψυχθούν για να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον η υαλοποίηση προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στα ευαίσθητα αυτά κύτταρα, από ιούς και ασθένειες,, ενώ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητάς του, έως τη στιγμή της απόψυξής τους.

Η τοξικότητα του αντιψυκτικού διαλύματος που χρησιμοποιείται και η απόλυτη εξειδίκευση του προσωπικού που απαιτείται είναι οι μοναδικοί περιοριστικοί παράγοντες αυτής της μεθόδου.

Ποιοι ωφελούνται από αυτή τη μέθοδο;
Η μέθοδος της υαλοποίησης δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, καθώς είναι γνωστό ότι μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη σχετίζεται άμεσα με την ηλικία της γυναίκας και με την ποιότητα των παραγόμενων ωαρίων. Επιπλέον προσφέρει μία επιλογή στη διατήρηση των ωαρίων και εμβρύων με κρυοσυντήρηση για μελλοντική χρήση. Κατά συνέπεια  μας επιτρέπει  την ασφαλή συλλογη και αποθήκευση του γενετικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά όταν οι προσωπικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η μέθοδος αυτή δίνει ελπίδες σε πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και ιδιαίτερα σε εκείνες που:

  • Επιθυμούν να καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη είτε λόγω καριέρας είτε λόγω σπουδών χωρίς να χάσουν τη γονιμότητά τους.
  • Επιθυμούν να καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη έως ότου βρουν τον ιδανικό σύντροφο.
  • Εμφάνισαν κάποια μορφή νεοπλασίας και θέλουν να φυλάξουν τα υγιή ωάριά τους πριν υποβληθούν σε ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.
  • Επιθυμούν να καταψύξουν τα έμβρυα που περίσσεψαν από ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ώστε να εξασφαλίσουν μία μελλοντικά επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Ηλίας Γάτος
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας, ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και την ενδοσκοπική χειρουργική. Επιστημονικός Διευθυντής ΕΜΒΙΟ medical center
embio.com.gr, eliasgatos.gr, e-mail: gatos@embio.com.gr 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

MD, χειρουργός γυναικολόγος–μαιευτήρας, ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και ενδοσκοπική χειρουργική, διευθυντής της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής emBIO medical center