Καθώς έχει πλέον φτάσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσής του εφαρμόζονται πλέον ανά περιφερειακή ενότητα, ανάλογα με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και τα κρούσματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή – για τον λόγο αυτό έχει ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα https://covid19.gov.gr, με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για την περιοχή που τους ενδιαφέρει.

Κάθε μία περιφερειακή ενότητα τοποθετείται σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων (Επίπεδο 1 – Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 – Επιτήρησης, Επίπεδο 3 – Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 – Αυξημένου Κινδύνου), ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται σε σχέση με την πανδημία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν σε κάθε επίπεδο κάνοντας κλικ στις παρακάτω εικόνες.