Νέες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα «όρθια» γραφεία, τα οποία επιτρέπουν στους υπαλλήλους να κινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να αυξήσουν την αποδοτικότητα στην εργασία.

Ορισμένοι υπάλληλοι του αγγλικού ΕΣΥ (NHS) πήραν νέα γραφεία για την έρευνα και έθεσαν στόχους για τον χρόνο που θα παρέμεναν όρθιοι. Μετά από ένα χρόνο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χρόνος που καθόταν μειώθηκε περισσότερο από μία ώρα την ημέρα, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους.

Οι εργαζόμενοι που μείωσαν τον χρόνο που κάθονταν, χρησιμοποιώντας γραφεία που τους επέτρεπαν να εργάζονται και όρθιοι, δήλωσαν επίσης ότι ήταν λιγότερο κουρασμένοι και πιο συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλείς από το Πανεπιστήμιο Loughborough και ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Λάιστερ, αξιολόγησε 146 μέλη του προσωπικό του NHS που έκαναν κυρίως καθιστική εργασία.

Στους 77 δόθηκαν γραφεία που ρυθμίζονται καθ’ ύψος -γνωστά ως sit-stand- ενώ οι υπόλοιποι 69 συνέχισαν να εργάζονται στα συνηθισμένα γραφεία τους. Ο χρόνος που περνούσαν καθιστοί μετρήθηκε στην αρχή της έρευνας και μετά από τρεις, έξι και 12 μήνες.

Στην αρχή της μελέτης, ο συνολικός χρόνος που καθόταν οι εργαζόμενοι ήταν 9,7 ώρες την ημέρα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο χρόνος αυτός μειώθηκε κατά 50,62 λεπτά την ημέρα σε τρεις μήνες, 64,4 λεπτά την ημέρα σε έξι μήνες και 82,39 λεπτά την ημέρα σε 12 μήνες.

Εκείνοι που πήραν τα ρυθμιζόμενα γραφεία ανέφεραν επίσης βελτίωση σε μυοσκελετικά προβλήματα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal (BMJ).

Ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι με τα νέα γραφεία είχαν λιγότερο άγχος και ανέφεραν βελτιωμένη ποιότητα ζωής – αλλά δεν διαπιστώθηκε σημαντική αλλαγή στην ικανοποίησή τους από την εργασία τους, καλύτερη γνωστική λειτουργία ή λιγότερες απουσίες λόγω ασθενείας.

Η ιατρική έρευνα έχει δείξει ότι το να καθόμαστε για πολύ ώρα βλάπτει την υγεία μας – προκαλώντας πιθανώς καρδιαγγειακά προβλήματα ή ευπάθεια στον διαβήτη.

Στη Σουηδία, η εργασία σε γραφεία sit-stand είναι συνηθισμένη – και το 2014, η Δανία υποχρέωσε τους εργοδότες να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ρυθμιζόμενα γραφεία.

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εκτιμηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη.