Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις προσβάλλουν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ, 120 εκατομμύρια ανθρώπους) και αποτελούν τη συχνότερη αιτία πρόωρης αποχώρησης από την εργασία, συνταξιοδότησης λόγω φυσικής αναπηρίας και μείωσης της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας. Στην ΕΕ ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να εργάζονται καθημερινά, αν πρώιμες παρεμβάσεις ήταν ευρύτερα προσιτές σε ασθενείς με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα.

Στην Ελλάδα έχει υπολογισθεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποιο ρευματικό-μυοσκελετικό νόσημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκφυλιστικά νοσήματα των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Τα νοσήματα αυτά αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναρρωτικών άδειών και πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω σωματικής αναπηρίας, ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην απώλεια της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ρευματολογίας (EULAR-European League Against Rheumatism) που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, έγινε η έναρξη της εκστρατείας «Ώρα για Δουλειά» (Time2Work), με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επίπτωση που έχουν τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα όχι μόνο στους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, στην παραγωγικότητα και στην οικονομία, αλλά και με το τι θα μπορούσε να γίνει, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της πρώιμης διάγνωσης και της έγκαιρης έναρξης θεραπείας των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ικανότητα του ασθενούς για εργασία.

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) υποστηρίζει την καμπάνια «Ώρα για Δουλειά» (Time2Work) στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Συλλόγους Ασθενών και τους Επαγγελματίες υγείας, και ξεκινά μια σειρά δράσεων για την ενημέρωση του κόσμου αναφορικά με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων. Στόχος είναι η πρόληψη της αναπηρίας και των μόνιμων βλαβών που μπορεί να επιφέρουν οι παθήσεις αυτές έτσι ώστε, οι ασθενείς να παραμείνουν ή να επιστρέψουν δυνατοί στην εργασία τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του EULAR, Iain McInnes, η εργασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης της αυτοεκτίμησης και είναι τραγικό να χάνεται τόσο ταλέντο από το εργατικό δυναμικό.