Οι μητέρες που είναι ανοικτές σε νέες εμπειρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρέχουν ένα δημιουργικό περιβάλλον για τα παιδιά τους, αναφέρει μελέτη.

Οι ερευνητές από πανεπιστήμια της Πολωνίας, με επικεφαλής την Joanna Martin Kwaśniewska, διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των μητέρων και του τρόπου με τον οποίο αυτό επηρεάζει τις δημιουργικές αναζητήσεις των παιδιών τους.

Μελετώντας στοιχεία από περισσότερες από 3.000 μητέρες σε όλη την Πολωνία, οι ερευνητές ανέλυσαν τις προσωπικότητές τους με βάση το μοντέλο Big Five Trait – τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Ευσυνειδησία, Προσήνεια, Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στις εμπειρίες – διαβάστε περισσότερα εδώ).

Οι μητέρες έπρεπε επίσης να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αξιολόγησε το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την προθυμία τους να επιδιώξουν δημιουργικές δραστηριότητες. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο μητέρες, καθώς στην Πολωνία οι γυναίκες τείνουν να φροντίζουν κυρίως τα παιδιά.

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μητέρες που επιδεικνύουν δεκτικότητα στις εμπειρίες, είναι σε θέση να καλλιεργήσουν τις πιο δημιουργικές συνθήκες για τα παιδιά τους. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι το ανοιχτό μυαλό στις νέες εμπειρίες είναι ο βασικός προγνωστικός δείκτης για δραστηριότητες της μητέρας, που διαμορφώνουν κλίμα δημιουργικότητας στη σχέση της με το παιδί», έγραψαν οι ερευνητές.

Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο χαρακτηριστικό που βρέθηκε ότι ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Άλλα χαρακτηριστικά που έπαιζαν βασικό ρόλο ήταν η εξωστρέφεια, η συναισθηματική σταθερότητα και η συναίνεση. Οι εξωστρεφείς, συναισθηματικά σταθερές και συναινετικές μητέρες ήταν σε θέση να παρακινήσουν τα παιδιά τους να είναι καινοτόμα και να μάθουν από τα λάθη τους.

Φαίνεται ότι για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να είναι δημιουργικά και να σκέφτονται πρωτότυπα, βοηθάει ένας συνδυασμός τεσσάρων ενεργειών από τις μητέρες τους – να τα ενθαρρύνουν να δοκιμάσουν νέα και διαφορετικά πράγματα, να τα διδάσκουν να μην ακολουθούν τις νόρμες, να τα παροτρύνουν να επιμένουν και να τους δίνουν την ελευθερία να φανταστούν.

Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουν όλοι οι γονείς, είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να είναι δημιουργικά, αλλά το περιβάλλον τους μπορεί να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο, βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.