Ειδικοί εμπειρογνώμονες απορρίπτουν τον ισχυρισμό μιας έρευνας που υποστήριζε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ χρήσης παρακεταμόλης από την έγκυο και εμφάνισης αυτισμού στο παιδί. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Journal of Epidemiology υποστήριξε ότι τα αγόρια που είχαν εκτεθεί εκτεταμένα σε φαρμακευτική αγωγή με βάση την παρακεταμόλη ενώ βρισκόταν στη μήτρα, είχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού. Όμως ο επιστημονικός διευθυντής της οργάνωσης για τον αυτισμό Autistica, ο Dr James Cusack, επέμεινε ότι «δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» για να υποστηριχθεί μια τέτοια άποψη.

Ο καθηγητής δήλωσε: «Αυτή η μελέτη δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης και την εμφάνιση των συμπτωμάτων του αυτισμού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι προκαταρκτικά στη φύση τους και έτσι δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν οικογένειες ή έγκυες γυναίκες».

Η φαρμακευτική αγωγή παρακεταμόλης από την έγκυο δεν οδηγεί αυτισμό το παιδί

Οι αρχικές διαπιστώσεις προήλθαν από έρευνα στην Ισπανία κατά την οποία οι ερευνητές εξέτασαν 2.644 ζευγάρια μητέρας-παιδιού σε μια μελέτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ρώτησαν τις μητέρες που χρησιμοποίησαν φαρμακευτική αγωγή που περιελάμβανε παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, που αξιολογήθηκαν όταν τα παιδιά έφτασαν σε ηλικία πέντε ετών, τα παιδιά που είχαν εκτεθεί σε παρακεταμόλη είχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπερκινητικότητας ή συμπτωμάτων παρορμητικότητας.

Αλλά οι ακριβείς δόσεις του φαρμάκου που ελήφθησαν από τις εγκύους δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν, καθώς οι μητέρες δεν ήταν σε θέση να τις θυμηθούν με ακρίβεια, γεγονός που κάνει τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία της έρευνας είναι ανεπαρκή. «Όπως πολύ σωστά αναφέρουν και οι συντάκτες της μελέτης, απαιτείται περισσότερη έρευνα, με προσεκτικό έλεγχο για άλλους παράγοντες, ώστε να καταλάβουμε αν όντως υπάρχει κάποια σύνδεση», είπε ο Dr Cusack.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει «μια σειρά από περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουν συνδεθεί κάποια στιγμή με τον αυτισμό, αλλά απορρίφθηκαν αργότερα», τονίζοντας τη σπουδαιότητα της συλλογής επαρκών αποδεικτικών στοιχείων προτού διατυπωθούν τέτοιοι ισχυρισμοί.