Η παχυσαρκία προκαλεί πλέον περισσότερα κρούσματα τεσσάρων κοινών καρκίνων, σε σχέση με το κάπνισμα, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία.

Η Cancer Research UK υποστηρίζει ότι ο καρκίνος του εντέρου, των νεφρών, των ωοθηκών και του ήπατος είναι πιο πιθανό να προκληθούν από το γεγονός ότι κάποιος είναι παχύσαρκος, παρά από το ότι καπνίζει. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από καρκίνο λόγω του βάρους τους και ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι ξεπερνούν τους καπνιστές σε αναλογία δύο προς ένα.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν κατηγορεί τους ανθρώπους που είναι υπέρβαροι, ούτε ισχυρίζεται ότι το κάπνισμα και η παχυσαρκία είναι άμεσα συγκρίσιμα όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – και οι δύο αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ενός ατόμου.

Αλλά λέει ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία προκαλούν περίπου 22.800 κρούσματα καρκίνου κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία, σε σύγκριση με το κάπνισμα που προκαλεί 54.300. Για τέσσερις συγκεκριμένους μάλιστα καρκίνους, προκαλεί περισσότερα κρούσματα: –

– Εντέρου: Περίπου 42.000 νέα κρούσματα, με αίτιο τα επιπλέον κιλά 4.800, το κάπνισμα 2.900

– Νεφρών: 12.900 συνολικά κρούσματα, με αίτιο τα επιπλέον κιλά 2.900, το κάπνισμα 1.600

– Ήπατος – 5.900 συνολικά κρούσματα, με αίτιο τα επιπλέον κιλά 1.300, το κάπνισμα 1.200

– Των ωοθηκών – 7.500 συνολικά κρούσματα, με αίτιο τα επιπλέον κιλά 490, το κάπνισμα 25

Το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία πρόληψης του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά. Η παχυσαρκία κατατάσσεται δεύτερη, λέει η οργάνωση. Όμως, ενώ τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται, τα ποσοστά των παχύσαρκων αυξάνεται.

Ενώ η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου είναι καλά τεκμηριωμένη, οι βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από αυτήν τη σχέση δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί. Τα λιπώδη κύτταρα παράγουν επιπλέον ορμόνες και αυξητικούς παράγοντες που οδηγούν τα κύτταρα του σώματος να διαχωρίζονται πιο συχνά. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας καρκινικών κυττάρων.

Το να είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξει καρκίνο, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο. Και αυτός ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όσο περισσότερο βάρος παίρνει ένα άτομο και για όσο περισσότερο διάστημα είναι υπέρβαρο.