Θέματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, αφορούσε η πλειονότητα των κλήσεων στην γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για ρευματικές παθήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα επόμενα πιο σημαντικά θέματα  σχετίζονταν με την ιατρική φροντίδα, τα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα αλλά και με θέματα όπως η άσκηση και η διατροφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 η Γραμμή δέχτηκε πάνω από 450 κλήσεις, 43% περισσότερες από αυτές  που δέχτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015.

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για άτομα με ρευματικές παθήσεις

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης (τηλ.: 210-8237302)  για τις ρευματικές παθήσεις, που είναι μία από τις πολλές δράσεις της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., λειτουργεί από το 2007 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 16.00 μ.μ. Τα έξοδα λειτουργίας της, για το δεύτερο εξάμηνο  του 2016, καλύπτονται χάρη στη χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας Roche Hellas.

Η Γραμμή απευθύνεται σε περίπου 2.500.000 συνανθρώπους μας. Συγκεκριμένα, σε εκείνους που νοσούν από κάποια πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος και στις οικογένειες  και τους φίλους/φροντιστές τους, ενώ στοχεύει αφενός στην πρόληψη διαταραχών της ψυχικής υγείας και αφετέρου στην διάγνωση τους και την κατάλληλη παραπομπή του ατόμου σε φορείς, που μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη φροντίδα.

Η υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εξέδωσε η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Η Γραμμή δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος είναι άμεσος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που δυσκολεύονται να μετακινηθούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής αλλά και σε αυτούς που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Τα στατιστικά στοιχεία της γραμμής το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα οποία συνάδουν με αυτά του 2015, δείχνουν  ότι οι κλήσεις ήταν μέσης διάρκειας 22 λεπτών, με κύριο τόπο προέλευσης την Αθήνα (σε ποσοστό 64%). Οι εξυπηρετούμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα (σε ποσοστό 80%) γυναίκες, κατά μέσο όρο 56 ετών, και καλούσαν στην πλειονότητα (σε ποσοστό 74%) για πρώτη φορά, ενώ περίπου το 26% είχε ξανακαλέσει. Σε μικρό ποσοστό (21%), οι κλήσεις γίνονταν από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Στην πλειονότητα  τα τηλεφωνήματα γινόταν από τα ίδια τα άτομα με ρευματικά νοσήματα.

Από το σύνολο των κλήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό (19%) έγινε από άτομα με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Ακολουθούσαν, ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης, κλήσεις ατόμων με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (10%), με Ψωριασική Αρθρίτιδα (5%), με Οστεοαρθρίτιδα (3,6%), με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (14,6%), Σκληρόδερμα (3%)  και με Ινομυαλγία (5,3%).

Οι μισές περίπου κλήσεις αφορούσαν αποκλειστικά θέματα ψυχικής υγείας (καταθλιπτικό συναίσθημα, άγχος, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις). Κατά δεύτερο λόγο (23%), η γραμμή δεχόταν κλήσεις για ζητήματα ιατρικής φροντίδας (πρόσβαση στη θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή), εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, όπως η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας ή η διαδικασία  πιστοποίησης αναπηρίας (12%) αλλά και ζητήματα που αφορούσαν την εγγραφή και την συμμετοχή στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.