Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία COVID-19, ο αριθμός των μη αναμενόμενων ή υπερβαλλόντων θανάτων σε σχέση με τον στατιστικά αναμενόμενο αριθμό αυξήθηκε κατά 20% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση JAMA. Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θνησιμότητα από την Covid-19 είναι πολύ υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες.

Από την 1η Μαρτίου έως την1 Αυγούστου καταγράφηκαν 1.336.561 θάνατοι στις ΗΠΑ, μια αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με τον αριθμό των αναμενόμενων θανάτων για την ίδια περίοδο, όπως αναφέρουν ερευνητές. Περίπου τα 2/3 αυτών των υπερβαλλόντων θανάτων οφείλονται άμεσα στην Covid-19, όπως γράφουν οι ερευνητές, ενώ οι θάνατοι που οφείλονται σε άλλες αιτίες θα μπορούσαν να σχετίζονται γενικά με την πανδημία. Για όλο το 2020, η τάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 400.000 υπερβάλλοντες θανάτους.

Σε μια άλλη μελέτη στην επιθεώρηση JAMA, οι ερευνητές συνέκριναν τους θανάτους από Covid-19 και τους υπερβάλλοντες θανάτους από όλες τις αιτίες στις ΗΠΑ με εκείνους από 18 άλλες χώρες με πληθυσμό άνω των 5 εκατομμυρίων. Μεταξύ 15 χωρών με μέτρια ή υψηλή θνησιμότητα, οι ΗΠΑ κατέλαβαν την τρίτη θέση. Οι ερευνητές όρισαν τη μέτρια θνησιμότητα από 5 έως 25 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και την υψηλή θνησιμότητα για περισσότερους από 25 θανάτους ανά 100.000. Οι ΗΠΑ είχαν 71,6 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η Ισπανία βρέθηκε στη θλιβερή πρώτη θέση, με 102,1 θανάτους ανά 100.00 κατοίκους.

Σε ένα άρθρο που συνοδεύει τη μελέτη, ο Howard Bauchner, MD, αρχισυντάκτης της επιθεώρησης, σημειώνει ότι «Λίγοι άνθρωποι θα ξεχάσουν τη Μεγάλη Πανδημία του 2020, πού και πώς έζησαν, πώς άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή τους και για πολλούς, το μεγάλο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που έχει πάρει».

Με βάση και άλλες μελέτες για την πανδημία που δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος, ο αρχισυντάκτης του JAMA σημειώνει ότι για κάθε θάνατο από Covid-19, επηρεάζονται περίπου εννέα μέλη της οικογένειάς του θανόντος, οι οποίοι υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες ή παρατεταμένη θλίψη. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα μόνο στις ΗΠΑ που θα μπορούσαν να βρεθούν σε μεγάλο κίνδυνο ψυχικής υγείας.