Η 7η Απριλίου έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Στα πλαίσια της διαρκούς επιστημονικής ανάπτυξης και ενημέρωσης, η φετινή χρονιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης για κάθε ασθένεια αλλά κυρίως στην υγεία ως προνόμιο όλων των ατόμων σε κάθε μήκος και πλάτος της υφηλίου χωρίς κανένα φυλετικό, οικονομικό ή κοινωνικό διαχωρισμό.

Το φετινό σλόγκαν της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας είναι το «Everyone, Everywhere» («Όλοι, παντού») φέρνοντας της Παγκόσμια Υγεία στο προσκήνιο ως θεμελιώδη ανάγκη και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου σήμερα.

Η καμπάνια αυτή εστιάζει στην προώθηση της ισότητας και της ανεξαρτησίας των ατόμων, μέσω της κατάρριψης των εμποδίων που υπήρχαν ως τώρα στις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρέχονταν στο ευρύ κοινό. Περισσότερο από ποτέ, θεμελιώνονται πράξεις οι οποίες κύριο στόχο έχουν να κάνουν πραγματικότητα την ελεύθερη πρόσβαση όλων των ατόμων σε υπηρεσίες πρόληψης, πρόγνωσης και θεραπείας μέσω των ποικίλων υπαρχόντων Οργανισμών Υγείας.

Εντοπίζουμε πλέον πως το φαινόμενο διαθέτει και κοινωνική διάσταση, καθώς πλέον γίνονται έντονες νύξεις σχετικά με το ότι σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά, το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας λόγω του τόπου στον οποίο διαμένει ή λόγω εξαιρετικά αυξημένου οικονομικού κόστους που το καθιστά αδύνατο.

Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο ανάπτυξης το οποίο θα προβλέπει ίσα δικαιώματα στην Υγεία για όλους, δίνοντάς τους πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και φαρμακευτικές αγωγές με στόχο την μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας  θνησιμότητας για το οποίο ευθύνεται η ελλιπής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ορισμένων μειονοτήτων  αλλά παράλληλα και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κοινωνιών του σήμερα.

Τέλος, σημαντικό βήμα για την ιατρική αποτελεί επίσης ότι στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και φαρμάκων προκειμένου να καταστούν ελεγχόμενες ακόμα και οι ως τώρα θεωρούμενες ανίατες ασθένειες, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος,  μέσω της πρόληψης και της απόλυτα εξατομικευμένης θεραπείας των ασθενών, κίνηση η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της παγκόσμιας υγείας αλλά θα δώσει λύση και σε πολλαπλά ζητήματα που απασχολούν την ιατρική κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Μαρινέλα Λέκκα
International Marketing
Genekor
Ιατρική Α.Ε.

image001

image001