Με αφορμή την έναρξη της θερινής περιόδου, το υπουργείο Υγείας εφιστά την προσοχή των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης, σε επιτραπέζια και φυσικά μεταλλικά νερά τονίζοντας ότι η σήμανση στις ετικέτες «βρεφικό νερό» ή «κατάλληλο για βρέφη» είναι παραπλανητική.

Όπως αναφέρεται επίσης στην εγκύκλιο, «κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο, έχοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί η πώλησή τους και σε φαρμακεία, θα πρέπει να εξετάζονται οι ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών προκειμένου να διαπιστώνεται ότι τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί της επισήμανσης τους, όπως αυτή έχει αναλυθεί στην σχετική εγκύκλιο».

Η απαγόρευση της διάθεσης από τα φαρμακεία νερού με την ένδειξη στην ετικέτα «νερό για μωρά» έχει τονιστεί και παλαιότερα, τόσο από τις ίδιες τις Ενώσεις των Φαρμακοποιών, όσο και από του έλληνες παιδιάτρους.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας όλων των εμφιαλωμένων νερών (επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών) , αποτελείται από δύο σκέλη και περιλαμβάνει υγειονομικούς ελέγχους των εμφιαλωτηρίων νερού, και δειγματοληπτικούς ελέγχους εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Οι έλεγχοι στα εμφιαλωτήρια περιλαμβάνουν υγειονομική αναγνώριση των γεωτρήσεων, πηγών υδροληψίας κ.λπ., υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, αποθήκευσης κ.λπ., καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών νερού από την πηγή υδροληψίας, από τη γραμμή παραγωγής (πριν και μετά την εμφιάλωση-έτοιμο προϊόν) καθώς και από την αποθήκη.

Να σημειωθεί ότι το «βρεφικό νερό» προωθείται στην αγορά ως κατάλληλο για την προετοιμασία της παιδικής τροφής που αναμιγνύεται με το νερό, όπως τα παρασκευάσματα βρεφικού γάλακτος, τα γάλατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, οι έτοιμες-προς-κατανάλωση βρεφικές κρέμες γάλακτος, το τσάι, για την αραίωση των παιδικών χυμών και για το ξεδίψασμα.

Όμως, τα εμφιαλωμένα νερά που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: φυσικά μεταλλικά νερά, επιτραπέζια νερά και νερά πηγής. Η κυκλοφορία νερού με ένδειξη κατάλληλο για βρέφη ή για μωρά ή η κυκλοφορία εμφιαλωμένου βρεφικού νερού δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.