Δείτε ποια νοσοκομεία εφημερεύουν σήμερα στον νομό Αττικής σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Κατεβάστε τον κατάλογο σε αρχείο .doc

Κατεβάστε τον κατάλογο σε αρχείο .pdf