Μια μελέτη σε περισσότερους από 3.600 ενήλικες διαπίστωσε ότι το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού κάνει ελαφρώς καλύτερη δουλειά στην πρόληψη νοσηλειών από Covid-19 σε σχέση με τα δύο άλλα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες –της Pfizer και της Janssen (Johnson & Johnson)- όπως ανέφερε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, το CDC.

«Μεταξύ των ενηλίκων των ΗΠΑ που δεν είναι ανοσοκατεσταλμένοι, η αποτελεσματικότητα κατά της νοσηλείας για την περίοδο 11 Μαρτίου-15 Αυγούστου 2021, ήταν υψηλότερη για το εμβόλιο Moderna (93%), σε σχέση με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech (88%) και το εμβόλιο της Janssen (71%)», όπως ανέφερε η Εβδομαδιαία Έκθεση Νοσηρότητας και Θνησιμότητας του CDC.

Το CDC μελέτησε 3.689 ενήλικες σε 21 νοσοκομεία 18 πολιτειών των ΗΠΑ που έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer ή της Moderna ή το  μονοδοσικό εμβόλιο της Janssen μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου.

«Η κατανόηση των διαφορών στην αποτελεσματικότητα ανά προϊόν εμβολίου μπορεί να καθοδηγήσει ατομικές επιλογές και συστάσεις πολιτικής σχετικά με τις ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων. Όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια παρέχουν ουσιαστική προστασία έναντι της νοσηλείας εξαιτίας Covid-19», αναφέρεται στην έκθεση.

Η μελέτη εξέτασε επίσης την αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου, όπου εκείνο της Moderna επίσης έδειξε καλύτερα αποτελέσματα: Μετά από 120 ημέρες, το εμβόλιο της Moderna παρείχε 92% αποτελεσματικότητα έναντι νοσηλείας, ενώ η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Pfizer μειώθηκε στο 77% – δεν υπήρχε παρόμοιος υπολογισμός για το εμβόλιο της Janssen στη μελέτη.

Το CDC σημείωσε ορισμένους παράγοντες που θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο στη διαφορά αποτελεσματικότητας: «Οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των εμβολίων των Moderna και Pfizer-BioNTech μπορεί να οφείλονται στην υψηλότερη περιεκτικότητα mRNA στο εμβόλιο της Moderna, στη διαφορα στο χρονικό διάστημα μεταξύ δόσεων (3 εβδομάδες για εκείνο της Pfizer-BioNTech, έναντι 4 εβδομάδων για εκείνο της Moderna) ή πιθανές διαφορές μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων που έλαβε κάθε εμβόλιο και που δεν ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση», ανέφερε η μελέτη.

Ως περιορισμό της μελέτης, το CDC ανέφερε ότι τα στοιχεία δεν περιλάμβαναν ανοσοκατεσταλμένους και παιδιά και δεν εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα έναντι λοίμωξης που δεν απαιτεί νοσηλεία.