Τα παιδιά που είναι σε ηλικία δημοτικού σχολείου φαίνεται ότι παράγουν περίπου τέσσερις φορές λιγότερα σωματίδια αερολύματος όταν αναπνέουν, μιλούν ή τραγουδούν σε σύγκριση με τους ενήλικες: αυτό το γεγονός πιθανότατα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί φαίνεται να εγκυμονούν χαμηλότερο κίνδυνο μετάδοσης του νέου κορωνοϊού όταν έχουν μολυνθεί από αυτόν.

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικρά παιδιά είναι περίπου κατά το ήμισυ ευάλωτα στο να κολλήσουν κορωνοϊό σε σχέση με τους ενήλικες και παρόλο που μελέτες έχουν δείξει ότι φέρουν παρόμοια ποσότητα ιικού φορτίου στη μύτη και τον λαιμό τους, φαίνεται ότι τον μεταδίδουν σε λιγότερα άτομα εάν τυχόν μολυνθούν.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Μια πιθανότητα είναι ότι το μέγεθος και το σχήμα των πνευμόνων και των αναπνευστικών οδών των παιδιών σημαίνει ότι εκπέμπουν λιγότερα μικροσκοπικά αερομεταφερόμενα σταγονίδια, αερολύματα όπως ονομάζονται, καθώς αναπνέουν και μιλούν. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να παραμείνουν στον αέρα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας και να μολύνουν άλλους ανθρώπους, επομένως λιγότερα αερολύματα θα μπορούσε να σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να μολυνθούν, εάν βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους.

Για τη διερεύνηση του ζητήματος, ο Δρ Mario Fleischer στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charité του Βερολίνου και οι συνεργάτες του εξέτασαν 16 υγιή παιδιά ηλικίας οκτώ έως 10 ετών και χρησιμοποίησαν έναν μετρητή σωματιδίων λέιζερ για να μετρήσουν πόσα σωματίδια μεγέθους αερολύματος εξέπεμπαν όταν ανέπνεαν σε ηρεμία, κατά την ομιλία, όταν τραγουδούσαν και όταν φώναζαν.

Τα αποτελέσματα της μικρής έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the Royal Society Interface, έδειξαν ότι οι φωνές παράγουν τα περισσότερα σωματίδια, ακολουθούμενες από το τραγούδι, την ομιλία και στο τέλος την αναπνοή. Ωστόσο, τα ποσοστά εκπομπής σωματιδίων και ο όγκος του για το τραγούδι, την ομιλία και την αναπνοή, ήταν περίπου τέσσερις φορές χαμηλότερα για τα παιδιά, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μετρήσεις που ελήφθησαν από 15 ενήλικες, για την ίδια έρευνα.