Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (WOF) κήρυξε την 4η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (World Obesity Day), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιδημικές διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα η παχυσαρκία και τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισής της.

Η Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση του προσδόκιμου ζωής και αυξημένα προβλήματα υγείας.

Ένας απλός τρόπος εκτίμησης της παχυσαρκίας είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): Υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα), π.χ. 70 κιλά δια (1,75 επί 1,75) ύψος.

Ένα άτομο χαρακτηρίζεται λιπόσαρκο με ΔΜΣ < 19,5  για τους άντρες και ΔΜΣ < 18,5 για τις γυναίκες. Σε κανονικές τιμές  βάρους με ΔΜΣ 19,5 – 24,9 για τους άντρες και ΔΜΣ 18,5 – 23,5 για τις γυναίκες αντίστοιχα. Στον πρώτο βαθμό παχυσαρκίας χαρακτηρίζονται οι τιμές 25-30, στον δεύτερο βαθμό οι τιμές 30-40 και με ΔΜΣ > 40 φτάνουμε στον τρίτο βαθμό παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με νέες παγκόσμιες εκτιμήσεις, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα είναι παχύσαρκοι έως το 2030.

Συγκεκριμένα, μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους επτά άνδρες προβλέπεται ότι θα έχει την πάθηση μέχρι το 2030.

Εκτιμάται επίσης ότι, τα επόμενα οκτώ χρόνια, ο αριθμός των ατόμων με παχυσαρκία θα τριπλασιαστεί στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, σε σύγκριση με το 2010. Τα νέα στοιχεία προέρχονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι (47%) στις ΗΠΑ είναι πιθανό να είναι παχύσαρκοι μέχρι το 2030.

Υπολογίζεται ότι 74 εκατομμύρια γυναίκες στην Αφρική θα ζουν με παχυσαρκία το 2030, σε σύγκριση με 26 εκατομμύρια το 2010 και 27 εκατομμύρια άνδρες το 2030, από 8 εκατομμύρια το 2010.

Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παρατηρείται μια στροφή στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας σε ήδη ευάλωτους πληθυσμούς.

Περισσότεροι από 150 ειδικοί στον τομέα της υγείας έχουν ενημερώσει τους υπουργούς Υγείας ζητώντας ένα διεθνές σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Σημειώνουμε επίσης ότι η παχυσαρκία αποτελεί βασικό παράγοντα χειρότερης εξέλιξης της Covid-19 για όσους προσβάλλονται από κορωνοϊό.