Αν ξέρατε με ακρίβεια ότι είστε καλά. Αν είχατε διαρκώς επίγνωση της κατάστασης σας. Αν μπορούσατε να γνωρίζετε ότι τα συμπτώματα της ΧΑΠ, χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Αν είχατε το επιστημονικό εργαλείο που χρειάζεστε με ένα κλικ στο κινητό σας.

Τότε σίγουρα θα αισθανόσασταν πιο ήρεμος, ενώ συγχρόνως θα προστατεύατε τον εαυτό σας από πιθανές παροξύνσεις χωρίς να χρειάζεται να χάσετε χρόνο. Αυτό ακριβώς προσδοκά να επιτύχει για τους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια το προϊόν ΑΝΑΠΝΕΩ, που «τρέχει» επίσημα πλέον από την OpenIT.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 450 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στον πλανήτη. Η ΧΑΠ είναι η πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, επίσης τα στοιχεία είναι πολύ επιβαρυντικά. Εννέα ενήλικες καπνιστές στους 100 στην χώρα μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν.

Το ΑΝΑΠΝΕΩ αποτελείται από μία διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

anapneo app

Μέσα από την πλατφόρμα οι γιατροί μπορούν να καταχωρούν τους ασθενείς τους και όλο το ιστορικό τους που σχετίζεται με τη ΧΑΠ και οι ασθενείς μπορούν να καταχωρούν την ημερήσια αναφορά τους σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή τους.

Το ΑΝΑΠΝΕΩ βελτιώνει τη ζωή των ασθενών και διευκολύνει την επικοινωνία γιατρών και ασθενών μέσω της αξιολόγησης, της διάγνωσης, της συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και της επανεξέτασης της σοβαρότητας της νόσου με online ειδοποιήσεις.

Η εταιρεία πληροφορικής OpenIT υλοποίησε το έργο ΑΝΑΠΝΕΩ στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο Θεμιστοκλής Κουτσουράς, γενικός διευθυντής της OpenIT, δήλωσε ότι «η χρήση του ΑΝΑΠΝΕΩ σε εκτεταμένη βάση μπορεί να επιφέρει μέγιστα οφέλη και εξοικονόμηση πόρων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο προϊόν ώστε να μπορέσουμε να το διαθέσουμε από εδώ και πέρα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά».