Η τακτική άσκηση με βάρη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της.

Επίσης, η διασφάλιση ότι η εβδομαδιαία άσκησή σας περιλαμβάνει τόσο βάρη όσο και αερόβια δραστηριότητα φαίνεται να έχει ακόμη μεγαλύτερη ευεργετική επίδραση, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα των οποίων δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Sports Medicine.

Οι ενήλικες συστήνεται να έχουν τουλάχιστον 150 λεπτά δραστηριότητας μέτριας έντασης την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας. Επιπλέον, ενθαρρύνονται να κάνουν «δραστηριότητες ενδυνάμωσης» για τα πόδια, τους γοφούς, την πλάτη, την κοιλιά, το στήθος, τους ώμους και τα χέρια τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Ενώ η αερόβια άσκηση συνδέεται σταθερά με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, μέχρι τώρα δεν ήταν σαφές εάν η άσκηση με βάρη μπορεί να έχει παρόμοια αποτελέσματα.

Σε μια προσπάθεια να καλύψουν αυτό το κενό γνώσης, οι ερευνητές εστίασαν στο να αξιολογήσουν τον πιθανό αντίκτυπο της άσκησης με βάρη και της αερόβιας δραστηριότητες στον κίνδυνο πρόωρου θανάτου στους ηλικιωμένους.

Ερευνητές με επικεφαλής ακαδημαϊκούς στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ εξέτασαν δεδομένα για σχεδόν 100.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε μια μελέτη προσυμπτωματικού ελέγχου στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες, που είχαν μέσο όρο ηλικίας 71 ετών, έδωσαν πληροφορίες για την άσκηση με βάρη τους και οποιαδήποτε άλλη άσκηση έκαναν.

Περίπου το 23% ανέφερε άσκηση με βάρη και το 16% ανέφερε ότι ασκούνταν τουλάχιστον μία έως έξι φορές την εβδομάδα. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι σχεδόν το ένα τρίτο (32%) ήταν «επαρκώς δραστήριοι», με το 24% να συμπληρώνει τον χρόνο αερόβιας δραστηριότητας που συνιστάται και το 8% να το υπερβαίνει.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 9,6 ετών, υπήρξαν 28.477 θάνατοι.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ανέφεραν ότι έκαναν άσκηση με βάρη –ασχέτως συχνότητας- είχαν 9% χαμηλότερο «κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες». Μια παρόμοια παρατήρηση έγινε για τους θανάτους από καρδιακές παθήσεις, αλλά δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ της προπόνησης με βάρη και των θανάτων από καρκίνο.

Όσοι συμμετείχαν σε ασκήσεις με βάρη με τη συνιστώμενη συχνότητα βρέθηκε ότι είχαν 14% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Όσοι πληρούσαν τα επίπεδα αερόβιας δραστηριότητας είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Οι ενήλικες που ανέφεραν ότι πληρούσαν τα συνιστώμενα επίπεδα αερόβιας δραστηριότητας και ασκούνταν και με βάρη τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα, είχαν 41% έως 47% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Η μελέτη επικεντρώθηκε μόνο στα βάρη, αλλά υπάρχουν και άλλοι τύποι ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης, εξήγησαν οι ερευνητές, όπως οι κάμψεις, το TRX, το μονόζυγο κλπ.