Τα νεότερα δεδομένα για την Ολική Αρθροπλαστικη Γόνατος με Κινηματική Ευθυγράμμιση των Προθέσεων.

Τι είναι η αρθρίτιδα του γόνατος;

Η αρθρίτιδα του γόνατος αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα του μυοσκελετικού μας συστήματος. Είναι μια προοδευτικά επιδεινούμενη φλεγμονώδης πάθηση η όποια έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη βλάβη των δομικών στοιχείων της άρθρωσης του γόνατος, δηλαδή του χόνδρου, των συνδέσμων κα-θώς και των οστών. Το κύριο γνώρισμά της είναι ο πόνος στην περιο-χή, αρχικά μετά από έντονη σωματική άσκηση, ενώ στα πιο προχω-ρημένα σταδία ο πόνος γίνεται συνεχής περιορίζοντας σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Πώς αντιμετωπίζεται η αρθρίτιδα του γόνατος;

Η συντηρητική αγωγή είναι το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης. Αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο του σωματικού βάρους, την τροπο-ποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων, τη φυσιοθεραπεία με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω δράσεις έχουν ανακουφιστικό χαρακτήρα και δεν είναι σε θέση να υποστρέψουν τη φυσική πορεία της πάθησης, η oποία δεν είναι αναστρέψιμη. Όταν η συντηρητική αγωγή δεν αρκεί για να περιορίσει τα συμπτώματα, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί μονόδρομο.

image

Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στην ολική αρθροπλαστική γόνατος;

Οι σύγχρονες τάσεις στοχεύουν στην εξατομίκευση του χειρουργείου βάσει των ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών του κάθε αρθριτικού γόνατος. Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού πραγματοποιείται τρισδιάστατη ανακατασκευή του πάσχοντος γόνατος. Εκεί ο χειρουργός ορθοπεδικός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εικονικά το χειρουργείο έχοντας ως γνώμονα την επαναφορά της προαρθριτικής κατάστασης του γόνατος του ασθενούς. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με βάση τα μοναδι-κά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός και όχι με τον ίδιο τρόπο σε όλους, όπως γινόταν στο παρελθόν. Αυτό ονομάζεται κινηματική ευθυγράμμιση του γόνατος, που σκοπό έχει την αποφυγή παρεμβάσεως στα μαλακά μόρια της άρθρωσης του γόνατος. Ακολουθεί η κατασκευή ειδικών εξατομικευμένων οδηγών βάσει του συγκεκριμένου χειρουργικού πλάνου, οι οποίοι την ώρα του χειρουργείου θα επιτρέψουν στον χειρουργό την πιστή αναπαραγωγή του χειρουργικού πλάνου και άρα τη βέλτιστη για τον ασθενή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής για τον ασθενή;

Η τεχνική αυτή σε συνδυασμό με τα νέα πρωτόκολλα διαχείρισης του πόνου και της ταχείας κινητοποίησης του ασθενούς έχουν ως αποτέλεσμα:

  • Την εξατομικευμένη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς
  • Την εξισορρόπηση των μαλακών μορίων της άρθρωσης του γόνατος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η οποία οδηγεί στη φυσικότερη αίσθηση της άρθρωσης μετά το χειρουργείο
  • Τη μείωση της χειρουργικής τομής και την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίμα-τος και του μετεγχειρητικού πόνου
  • Την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς, τη μείωση της παραμονής του στο νοσοκομείο καθώς και την ταχύτερη επαναφορά του στην καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πλήρη αυτονομία.

Σωτήριος Λέλες
Ορθοπεδικός Χειρουργός, MD MSc

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Ορθοπεδικός χειρουργός, Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Ψυχικού.