Μια νέα μελέτη εντόπισε μια άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων ακανόνιστου καρδιακού παλμού, όπως η κολπική μαρμαρυγή.

Οι συντάκτες της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Canadian Medical Association Journal, είπαν ότι τα ευρήματά τους ήταν σημαντικά επειδή προηγούμενες μελέτες για την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού είχαν μικτά αποτελέσματα, αν και σημείωσαν ότι πολλές από τις μελέτες είχαν προβλήματα στον τρόπο σχεδιάστηκαν.

Στόχος αυτής της πρόσφατης μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της έναρξης προβλημάτων ακανόνιστου καρδιακού παλμού, γνωστά συλλογικά ως αρρυθμίες, σε ωριαίο επίπεδο. Οι ερευνητές εξέτασαν πληροφορίες υγείας για περισσότερους από 190.000 ανθρώπους και δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την Κίνα μεταξύ 2015 και 2021. Τα δεδομένα υγείας προήλθαν από μια κινεζική βάση δεδομένων που περιελάμβανε αρχεία σε ωριαία βάση για τα προβλήματα ακανόνιστου καρδιακού παλμού σε περισσότερα από 2.000 νοσοκομεία 322 κινεζικών πόλεων. Οι ερευνητές συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με ωριαίες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ελήφθησαν κοντά στα νοσοκομεία.

Ένας ακανόνιστος καρδιακός παλμός σημαίνει ότι η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει και να στείλει το αίμα σωστά στο σώμα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας των πνευμόνων, του εγκεφάλου ή άλλων οργάνων.

Ο αυξημένος κίνδυνος εξαιτίας της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση τυπικά υποχωρούσε μετά από 24 ώρες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στις πιθανότητες εμφάνισης κολπικού πτερυγισμού και υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας – δύο τύπους αρρυθμίας. Το διοξείδιο του αζώτου ήταν ο ρύπος που είχε τον ισχυρότερο αντίκτυπο στις πιθανότητες κάποιου να εμφανίσει αρρυθμία.

Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι δεν υπήρχε ελάχιστο επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που φαινόταν να προκαλεί συμπτώματα. Σε όλους τους υπολογισμούς τους, καθώς αυξανόταν η ατμοσφαιρική ρύπανση, αυξάνονταν και οι πιθανότητες εμφάνισης αρρυθμίας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είχε τον ισχυρότερο αντίκτυπο στους άνδρες, σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών και σε ψυχρότερες εποχές του χρόνου.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν «τη σημασία της περαιτέρω μείωσης της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και της άμεσης προστασίας των ευπαθών πληθυσμών παγκοσμίως».