Δείκτης Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, Body Mass Index ή BMI στα αγγλικά) είναι μία γενική ένδειξη για να υπολογίσουμε αν είμαστε υπέρβαροι, ελλιποβαρείς ή έχουμε κανονικό βάρος.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που ακολουθεί και υπολογίζει τον Δείκτη Μάζας Σώματος, επιλέγετε «Metric», εισάγετε στο πρώτο πεδίο το ύψος σας σε εκατοστά (π.χ. 164) και στο δεύτερο το βάρος σας σε κιλά (π.χ. 52).

Αν το νούμερο είναι μικρότερο από 18,5 είστε ελλιποβαρής.

Αν το νούμερο είναι μεταξύ 18,5 και 24,9 έχετε φυσιολογικό βάρος.

Αν το νούμερο είναι μεταξύ 25 και 29,9 είστε υπέρβαρος.

Αν το νούμερο είναι μεγαλύτερο από 30 πάσχετε από παχυσαρκία.