αισθητήρας

Το ψηφιακό φάρμακο

Ένας από τους τομείς που ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής θα επηρρεάσει και θα διαμορφώσει την Υγεία, είναι αυτός του φαρμάκου, μετατρέποντας το εν τέλει σε Ψηφιακό Φάρμακο. Η ανάγκη Η διαχείριση του φαρμάκου του ασθενή καθημερινά δεν είναι πάντα εύκολη. Το 50% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, με αποτέλεσμα

[ Read More ]