Ο Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης είναι έμπειρος επαγγελματίας στο χώρο της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Έχει 20 χρόνια εμπειρίας στην Διαχείριση Έργων & Υπηρεσιών και στη Διακυβέρνηση Πληροφορικής Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Έχοντας οργανώσει πλήθος Ψηφιακών Έργων Πληροφορικής, απέκτησε εξειδικευμένη γνώση για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσω της αποτελεσματικής και καινοτόμου χρήσης των Τεχνολογιών και της Πληροφορικής. Είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Διακυβέρνησης Πληροφορικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και Τεχνολογικός Σύμβουλος σε Ψηφιακά Έργα.

Το ψηφιακό φάρμακο

Ένας από τους τομείς που ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής θα επηρρεάσει και θα διαμορφώσει την Υγεία, είναι αυτός του φαρμάκου, μετατρέποντας το εν τέλει σε Ψηφιακό Φάρμακο. Η ανάγκη Η διαχείριση του φαρμάκου του ασθενή καθημερινά δεν είναι πάντα εύκολη. Το 50% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, με αποτέλεσμα

[ Read More ]

Η Υγεία γίνεται ψηφιακή

Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και η ψηφιακή οικονομία με επταπλάσιο ρυθμό σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ψηφιακή εποχή, ο αγώνας για την καινοτομία, τις δεξιότητες και τις αγορές κάνει πλέον επιβεβλημένη την προετοιμασία μιας νέας Ψηφιακής Στρατηγικής για την διαχείριση των επερχόμενων αλλαγών. Το παλαιό «παραδοσιακό» μοντέλο λειτουργίας των οργανισμών

[ Read More ]