ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Υγεία γίνεται ψηφιακή

Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς και η ψηφιακή οικονομία με επταπλάσιο ρυθμό σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ψηφιακή εποχή, ο αγώνας για την καινοτομία, τις δεξιότητες και τις αγορές κάνει πλέον επιβεβλημένη την προετοιμασία μιας νέας Ψηφιακής Στρατηγικής για την διαχείριση των επερχόμενων αλλαγών. Το παλαιό «παραδοσιακό» μοντέλο λειτουργίας των οργανισμών

[ Read More ]