Δερματολόγος-αφροδισιολόγος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής και της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας