Χειρούργος Γυναικολόγος- Μαιευτήρας, Τ. ιατρός Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής Ουψάλας, Σουηδίας Τ. επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής EOC, Ελβετίας, Χειρούργος Γυναικολόγος Λαπαροσκόπος, ESGE, Συνεργάτης ιατρός Γενικής Κλινικής Κέρκυρας, Γυναικολογικής κλινικής ΡΕΑ και ΛΗΤΩ Αθηνών

Αισθητική και επανορθωτική γυναικολογία

Η αισθητική γυναικολογία, έχει σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες φροντίδας των γυναικών, που παρουσιάζουν ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα στην περιοχή του κόλπου και των έξω γεννητικών οργάνων, να βελτιώσει τόσο τη φυσική εμφάνιση, όσο και τη λειτουργικότητα του κόλπου και του αιδοίου. Με τα χρόνια, λόγω φυσικής γήρανσης, εγκυμοσύνης και τοκετών, ο κόλπος και

[ Read More ]

Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Το VBAC δηλαδή ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή, έχει πλέον καθιερωθεί ως μια επιλογή για γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε καισαρική τομή σε πολλές χώρες

[ Read More ]