Χειρουργός Οδοντίατρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδίκευση στην Εμφυτευματολογία στο NEW YORK UNIVERSITY. Μετεκπαιδευτικά προγράμματα: • Current concepts in American Dentistry: Advances in implantology and oral rehabilitation, New York University (2009-2010 ). • Αισθητική Οδοντιατρική, UCL-Eastman Dental Institute (2016).