Ορθοπαιδικός Χειρουργός στο Νοσ. “Υγεία”, Consultant-Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Πανεπιστημιακό Νοσ. UHCW στο Ην. Βασίλειο και μέλος του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών. Εισήγαγε και πραγματοποίησε την πρώτη επέμβαση SuperpathⓇ στην Ευρώπη και στο Ην. Βασίλειο το 2014. Eίναι επίσημος εκπαιδευτής της τεχνικής SuperPath στην Ευρώπη, έχοντας εκπαιδεύσει εκατοντάδες χειρουργούς και πιστοποιημένος στη χρήση του Ρομπότ ΜΑΚΟ.