Πλαστικός χειρουργός, MD, FEBOPRAS, FDAFPRS. αναγνωρισμένο μέλος του specialist registry of plastic surgery της Μ. Βρετανίας, Fellow (πιστοποιημένο μέλος μετά από εξετάσεις) του Ευρωπαικού Συμβουλίου πλαστικής αισθητικής κ επανορθωτικής χειρουργικής, Fellow του Βρετανικού Συλλόγου πλαστικής κ επανορθωτικής χειρουργικής, Μέλος της Ελληνικής εταιρείας πλαστικής χειρουργικής. Εξειδίκευση σε Ην. Βασίλειο και Ελβετία.