εκλογές

Από τι επηρεάζονται οι εκλογές;

Ο ανεπαρκής ύπνος αποτελεί παράγοντα ανησυχίας για τη δημόσια υγεία στις ανεπτυγμένες χώρες. Γνωρίζουμε ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων όπως είναι η εργασία ή το σχολείο (πολλές απουσίες, μειωμένη αποδοτικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, λανθασμένες αποφάσεις). Είναι λιγότερα όμως αυτά που ξέρουμε για τις συνέπειές της έλλειψης ύπνου στις συμπεριφορές που

[ Read More ]