Η ελβετική βιοφαρμακευτική εταιρεία Ferring Pharmaceuticals (στην Ελλάδα «Ferring Φαρμακευτικά») και η ιταλική CD Investments (CDI) ήλθαν σε συμφωνία για τη χορήγηση του δικαιώματος αποκλειστικής εμπορίας του συμπληρώματος διατροφής VSL#3® της CDI στην Ferring.

Το VSL#3® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, που περιέχει 450 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια οκτώ διαφορετικών στελεχών ανά φακελίσκο, το οποίο αποικίζει το έντερο. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι τα βακτήρια ρυθμίζουν την βλεννογονική και συστηματική ανοσολογική δραστηριότητα και την επιθηλιακή λειτουργία.

Το VSL#3® επεκτείνει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο γαστρεντερολογίας της Ferring και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ferring να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, συμπληρώνοντας την καινοτόμο έρευνα της Ferring στον τομέα του ανθρώπινου μικροβιώματος.

VSL-DETAIL-AID-FINAL

Τι είναι το VSL#3®

Το VSL#3® είναι ένας συνδυασμός ζωντανών τεσσάρων στελεχών γαλακτοβακίλλου, τριών στελεχών μπιφιδοβακίλλου και ενός στελέχους στρεπτοκόκκου. Αυτά τα 8 στελέχη βακτηρίων συνδυάσθηκαν κατάλληλα ώστε να δρουν με τρείς διαφορετικούς τρόπους στο εντερικό μικροβίωμα.

Συγκεκριμένα, περιέχοντα τα εξής στελέχη

  • Lactobacillus: L. Paracasei, L. Plantarum, L. Acidophilus και L. delbrueckii subsp.bulgaricus.

Τα στελέχη του γαλακτοβακίλλου αυξάνουν την απορρόφηση, των μεταλλικών στοιχείων, προσφέρουν αντιτοξική και αντιμικροβιακή προστασία και έχουν θετική δράση στο ανοσοποιητικό.

  • Bifidobacter: B. Longum, B. infantis και B. breve

Τα στελέχη του μπιφιδοβακίλλου δρουν κατά της φλεγμονής, ενώ διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην ανοσολογική απάντηση

  • Streptococcus: S. thermophiles

Ο S. thermophiles εμποδίζει την δέσμευση των παθογόνων στο επιθήλιο ενώ εντείνει την ανοσολογική απάντηση.

Το VSL#3® έχει μελετηθεί σε 30 κλινικές δοκιμές και αξιολογήσεις. Ορισμένες από της δημοσιευμένες μελέτες που υποστηρίζουν τα επιχειρήματα της ευεργετικής δράσης του συνδυασμού οκτώ στελεχών/450 δισεκατομμυρίων ζωντανών βακτηρίων στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, μπορούν να ανευρεθούν εδώ.

Επειδή το VSL#3® περιέχει ζωντανά βακτήρια, το προϊόν φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8οC. Αν δεν υπάρχει αυτή δυνατότητα, το VSL#3® μπορεί να παραμείνει εκτός ψυγείου μέχρι 7 ημέρες. Μπορεί να ληφθεί με την τροφή (κρύα ή σε θερμοκρασία δωματίου) και με μη ανθρακούχα ποτά.

Σχετικά με το Μικροβίωμα

Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί τρισεκατομμύρια βακτηρίων, ιών και μυκήτων. Αυτή η τεράστια και σύνθετη μικροβιακή κοινότητα είναι γνωστή ως μικροβίωμα (ή παλαιότερα «χλωρίδα»). Συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το μικροβίωμα στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η δυσβίωση του εντερικού μικροβιόματος έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας αλλά και στην πορεία της νόσου. Δυσβιωτικό εντερικό μικροβίωμα απαντάται συχνά στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπου οι απορυθμισμένες μικροβιακές αλληλεπιδράσεις ξενιστή/εντέρου αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδό τους.

Ferring logo resized