Θλάση είναι  κάκωση η τραυματισμός των μυών. Οι αθλητές εμφανίζουν  πιο πολλές  πιθανότητες να πάθουν θλάση. Δεν υπάρχει διάφορα στα φύλλα και τις ηλικίες. Θλάση μπορεί να πάθει ο κάθε άνθρωπος σε κάθε ηλικία λοιπόν.

Οι θλάσεις διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Θλάσεις πρώτου βαθμού  με μικρή ρήξη των μυϊκών στοιχείων
 2. Θλάσεις δευτέρου βαθμού  με μερική ρήξη των μυϊκών στοιχείων αλλά  με διατήρηση της συνέχειας του μυός
 3. Θλάσεις τρίτου βαθμού  όπου πλήρης διατομή του μυός, δηλαδή κόβεται ένας μυς

Αίτια – Παράγοντες που δημιουργούν μια θλάση
Το πιο συνηθισμένο  αίτιο μιας θλάσης είναι ο τοπικός τραυματισμός στη περιοχή των μυών, ή στη μυοτενόντια ένωση κοντά στις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα στις θλάσεις. Επίσης άτομα τα οποία έχουν υποστεί θλάσεις στο παρελθόν έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξαναπάθουν θλάσεις στην ίδια περιοχή εάν και εφόσον δεν έχουν κάνει σωστή αποκατάσταση και ενδυνάμωση με την βοήθεια ενός φυσικοθεραπευτή.

Συμπτώματα – Πως εκδηλώνεται μια θλάση
Οι θλάσεις συμβαίνουν περισσότερο στην περιοχή που συνδέεται ο μυς με τον τένοντα και  πιο λίγο στη μάζα του μυός. Κύρια συμπτώματα στις καταστάσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

 • Άμεσος στιγμιαίος οξύς πόνος
 • Τοπική ευαισθησία στη περιοχή
 • Ανάπτυξη οιδήματος (πρηξίματος)
 • Περιορισμός  κίνησης στις διπλανές  αρθρώσεις
 • Συχνά  άμεσα συμβαίνει εκχύμωση (μελάνιασμα) στην περιοχή της θλάσης που το ονομάζουμε  αιμάτωμα.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές σε μία θλάση
Οι επιπλοκές στις θλάσεις έχουν σχέση με την κατηγορία της θλάσης και διαβαθμίζονται αναλόγως. Στην πάροδο του χρόνου, πολλές θλάσεις  μπορεί να δημιουργήσουν επασβεστώσεις από τα αιματώματα που έχουν γίνει  στην περιοχή και αυτό το βλέπουμε με ακτινολογικό έλεγχο.

Μέθοδοι αντιμετώπισης μιας θλάσης
Η συντηρητική αγωγή είναι καταρχήν η πρώτη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των θλάσεων. Αυτή αποτελείται από:

 • Περίδεση του μυός  με ελαστικό επίδεσμο
 •  νάρθηκας ανάπαυσης
 • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Τοποθέτηση πάγου τις τρεις  πρώτες ημέρες
 • Φυσικοθεραπεία πάντοτε ανεξάρτητα την βαρύτητα της θλάσης
 • Οι θλάσεις δευτέρου και τρίτου βαθμού κατά την εκτίμηση του γιατρού και ανάλογα με άλλες πιθανές βλάβες, χειρουργούνται (συρραφή μυός)

Φυσικοθεραπεία
Ο φυσικοθεραπευτής ανάλογα το είδος της θλάσης ετοιμάζει το πρόγραμμα θεραπείας του ασθενή. η θλάση α βαθμού είναι μια μικρή σχετικά ζημιά η οποία όμως θέλει προσοχή ώστε ο ασθενής να μην υποτροπιάσει. Έτσι ο φυσικοθεραπευτής για ένα διάστημα 10 ημερών η και περισσότερο εκτελεί ένα πρόγραμμα θεραπείας με τα διάφορα φυσικά μέσα τα οποία διαθέτει και παράλληλα δίνει βάση σε μαλάξεις και πρόγραμμα διατάσεων και κινησιοθεραπείας.

Η θλάση β βαθμού χρειάζεται περισσότερο διάστημα αποκατάστασης ενώ παράλληλα πρέπει πάλι ο θεραπευτής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με το πρόγραμμα μηχανοθεραπείας ,μαλάξεων και βέβαια κινησιοθεραπείας.

Η θλάση γ βαθμού όπου έχει γίνει χειρουργική συρραφή μυός ο φυσικοθεραπευτής κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό φτιάχνει το πρόγραμμα αποκατάστασης όπου μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε είδος θλάσης το αιμάτωμα πρέπει να υποχωρήσει εντελώς ώστε να μην υπάρξει υποτροπή

Θλάση – μέτρα πρόληψης
Η προφύλαξη έχει σχέση πάντοτε με καλή ενδυνάμωση πρόγραμμα διατάσεων και μαλάξεων. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η διατροφή που δίνει στον αθλητή όλα τα συστατικά θρέψης ενός μυ έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αθλήματος .

 

Μουντζούρης Θεοφάνης
Φυσικοθεραπευτής Απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών, Ενεργό Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

www.physiof.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Φυσικοθεραπευτής, Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθήνας, Ενεργό Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ΓενικόςΓραμματέας Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, www.physiof.gr