Θλάση είναι η κάκωση ή ο τραυµατισµός των µυών. Περισσότερες πιθανότητες να πάθουν θλάση έχουν όσοι ασχολούνται µε τις αθλητικές δραστηριότητες. Θλάση µπορεί να συµβεί σε οποιοδήποτε φύλο ή ηλικία. Οι θλάσεις διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1) Θλάσεις πρώτου βαθµού (µικρή ρήξη των µυϊκών στοιχείων). 2) Θλάσεις δευτέρου βαθµού (µερική ρήξη των µυϊκών στοιχείων, αλλά διατήρηση της συνέχειας του µυός). 3) Θλάσεις τρίτου βαθµού (πλήρης διατοµή του µυός, δηλαδή κόβεται ο µυς).

Αίτια – Παράγοντες που πυροδοτούν µια θλάση
Το πιο σύνηθες αίτιο µιας θλάσης είναι ο τοπικός τραυµατισµός στην περιοχή των µυών ή στη µυοτενόντιο περιοχή κοντά στις αρθρώσεις. Θλάση µπορεί να συµβεί από κόπωση, από κακή διατροφή και έντονη άσκηση ή ακόµη και από άµεσο χτύπηµα. Άτοµα τα οποία ασχολούνται µε αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα στις θλάσεις. Επίσης, άτοµα τα οποία έχουν υποστεί θλάσεις στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν κάνει καθόλου αποκατάσταση ή δεν έχουν κάνει σωστή αποκατάσταση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξαναπάθουν θλάση στην ίδια περιοχή.

Συµπτώµατα – Πώς εκδηλώνεται µια θλάση
Οι θλάσεις συµβαίνουν περισσότερο στην περιοχή που συνδέεται ο µυς µε τον τένοντα και λιγότερο στην κύρια µάζα του µυός. Κύρια συµπτώµατα στις καταστάσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

  • Άμεσος πόνος.
  • Τοπική ευαισθησία στην περιοχή.
  • Ανάπτυξη οιδήµατος (πρηξίµατος).
  • Περιορισµός της κίνησης στις κοντινές αρθρώσεις.
  • Συχνά µπορεί άµεσα να παρατηρηθεί εκχύµωση (µελάνιασµα) στην περιοχή της θλάσης. Αυτό λέγεται και αιµάτωµα.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές σε µια θλάση
Οι επιπλοκές στις θλάσεις έχουν άµεση σχέση µε την κατηγορία της θλάσης και διαβαθµίζονται αναλόγως. Σε βάθος χρόνου, πολλές θλάσεις µυών είναι πιθανό να δηµιουργήσουν επασβεστώσεις από τα αιµατώµατα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Τα παραπάνω είναι εµφανή στις ακτινογραφίες και δηλώνουν ότι κάποτε υπήρξε τραύµα στο σηµείο. Μέθοδοι αντιµετώπισης µιας θλάσης Η συντηρητική αγωγή είναι η αρχική αντιµετώπιση των θλάσεων. Ετσι λοιπόν γίνεται περίδεση του µυός (άνω ή κάτω άκρο) µε ελαστικό επίδεσµο, χρήση κατόπιν κρίσης από τον ιατρό νάρθηκα ακινητοποίησης, φαρµακευτική αγωγή για το οίδηµα και τον πόνο, σύσταση εφαρµογής παγοθεραπείας για 3 µέρες τουλάχιστον. Εφαρµογή φυσικοθεραπείας σε κάθε περίπτωση και για τα 3 είδη θλάσης α΄, β΄, γ΄ βαθµού.

Οι θλάσεις τρίτου βαθµού αρκετές φορές χειρουργούνται οπότε και γίνεται συρραφή µυός.

Θλάση – Μέτρα πρόληψης
Η προφύλαξη κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων µε ελαστικό επίδεσµο, τον οποίο έχει τοποθετήσει φυσικοθεραπευτής που έχει ειδική εκπαίδευση, βοηθάει στην πρόληψη των θλάσεων. Σηµαντικό είναι κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της προπόνησης να εφαρµόζονται διατάσεις. Για την υποχώρηση του αιµατώµατος της θλάσης και για την πορεία της φυσικοθεραπείας, ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής µπορούν να ελέγχουν την περιοχή µε διαγνωστικό υπέρηχο. Ενα πρόγραµµα θεραπείας περιλαµβάνει, ανάλογα µε τη φάση θεραπείας, ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχα laser, µαλάξεις, ασκήσεις, διατάσεις. Πρόσθετα µπορεί να εφαρµοστεί µαγνητοθεραπεία, ειδικές τεχνικές όταν κρίνεται, manual therapy, ergon technique, αποκλειστικά και µόνο από φυσικοθεραπευτή, απόφοιτο ΑΤΕΙ ή ανάλογης σχολής από το εξωτερικό. Τα διάφορα µηχανήµατα χρησιµοποιούνται ανάλογα της φάσης της θεραπείας.

Επανένταξη
Η σωστή επανένταξη γίνεται όταν ο αθλητής δεν έχει ενοχλήσεις κατά την εφαρµογή των διαφόρων µυϊκών τεστ και κλινικών δοκιµασιών που κάνουν ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής. Επίσης, γίνεται και από την ίδια ειλικρινή απάντηση του αθλητή ότι δεν υπάρχουν ενοχλήσεις και βέβαια οι διαγνωστικοί έλεγχοι (µαγνητική τοµογραφία, διαγνωστικός υπέρηχος) δεν έχουν ενδείξεις παθολογίας. Εφαρµογή φυσικοθεραπευτικών πράξεων από µη πιστοποιηµένους φυσικοθεραπευτές διώκεται από τον νόµο.

Θεοφάνης Μουντζούρης
Φυσικοθεραπευτής, απόφοιτος του ΑΤΕΙ Αθηνών, ενεργό µέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
www.physiof.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Φυσικοθεραπευτής, Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθήνας, Ενεργό Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ΓενικόςΓραμματέας Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, www.physiof.gr